Sarró Tímea – fejlesztés

Szakmai életutam 2001-től kezdődően a Pedagógiai Szakszolgálathoz köthető, gyógypedagógusként, majd viselkedéselemzőként és mozgásfejlesztőként tevékenykedem a Szakszolgálat berkeiben. Pedagógus családból származom; szüleim jórészt pedagógusként tevékenykedtek nyugdíjas éveiket megelőzően, ikertestvérem ugyancsak pedagógus. A gyermekek szeretete, a segítséget igénylők támogatása, valamint az együtt, egy csapatban történő gondolkodás fontos, meghatározó értékek számomra.
Pszichopedagógus tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája terapeuta szakirányon végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. Ezt megelőzően egy tanéven keresztül önkéntesként tevékenykedtem a szegedi Waltner Károly Gyermekotthonban, ahol halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztését segítettem. Itt fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy gyógypedagógusként, azonban a fenti szakirányok mentén szeretném hivatásom elképzelni. A főiskolai évek alatt – mind a Főiskola szervezésében, mind a mellett, magán úton – igyekeztem számos terület fejlesztésére lehetőséget kínáló terápiás eljárást megismerni. Így a terapeuta szakirány keretei között megismerhettem a diszkalkulia terápia elemeit, valamint a szenzomotoros fejlesztőprogramot, a bazális stimuláció gyakorlatát, az MSSST szűrőeljárást, az óvodás korú gyermekeket célzó Sindelar fejlesztő programot, ismerkedtem a meseterápia és a dinamikus szenzoros integrációs terápia alapelemeivel. Szabadidőmben pedig elvégeztem a Meixner-Módszer Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő Meixner-programot, valamint a Vadaskert Alapítvány „Szabad festés védelem alatt” művészetterápiás kurzusát. Önkéntesként segítettem az Ulwila zeneterápiás módszerrel tevékenykedő Down Alapítvány munkáját, illetve az itt muzsikáló gyermekeket.
2001. szeptemberétől a Csongrád Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban kezdhettem meg szakmai utamat, mint gyógypedagógus. Itt elsősorban tanulási nehézségekkel és tanulási zavarokkal, valamint tanulási és értelmi akadályozottsággal rendelkező gyermekek diagnosztizálása, fejlődésük tanácsadással történő segítése, szülő konzultáció volt a feladatom. Az indulás éveiben is rengeteget tanulhattam a szakma fortélyairól tapasztalt kollégáimtól, így a diagnosztikus tevékenység mind alaposabb, sokoldalúbb feltérképezésére nyílt lehetőségem. Ezt követően egy rövid ideig Pesten, majd Mórahalmon dolgoztam, gyógypedagógusként, immár inkább képességfejlesztő, terapeuta státuszban, majd a Szakszolgálat vezetőjeként.
2004-ben elvégeztem az Alapozó Terápiák Alapítvány alapozó mozgásfejlesztő képzését, mely terápiás eljárás lehetőséget nyújt a csecsemőkori reflexek kóros fennállása esetén azok leépítésére, majd az ontogenetikus fejlődésmenet főbb vonulatait követve, segíti az idegrendszer újraszerveződését, a mozgás-koordináció összerendezését. A mozgás-koordináció fejlesztése ettől kezdődően kiemelt érdeklődési területemmé vált, mivel gyakorlati munkám során, testközelből tapasztalom ennek eredményességét, bázis funkcióját és transzfer hatásait. E tevékenység rendkívül sokat jelent számomra, szakmai elgondolásaim, diagnosztikus és terápiás megközelítésem alapvető kiindulási pontja a mozgás-koordináció összerendezése talaján történő építkezés, annak széleskörű feltérképezése mentén megvalósuló, a motoros fejlődés alapjaira támaszkodó, adaptív terápiás folyamat.
Az Explorer Tanulócsoporttal 2018. februárjában ismerkedtem meg, egy kedves ismerősöm invitálására. Szemléletük, gyermekközpontúságuk és az egyéni sajátosságokra odafigyelő, azt kiemelt módon segítő, támogató pedagógiájuk rendkívül közel áll hozzám. A tanulócsoport munkáját mozgásfejlesztőként kísérem pedagógusaikkal összefogva, egységet alkotva.
Úgy gondolom, hivatásom egy életre szóló választás, mely állandó örömet, tapasztalati és megújulási lehetőségeket nyújt számomra. Hálás vagyok a sorsnak, amiért ide vezetett, és törekszem arra, hogy ezen az úton minél alaposabb ismeretek mentén, mind szélesebb körű eszköztárral gazdagodva, emelt fővel, a rám bízott és felém sodort gyermekeket minél hatékonyabban segítve haladhassak tovább.

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

(Weöres Sándor: A teljesség felé – részlet)