Alapvetések

Alapvetések

Egész napos iskola vagyunk. A gyerekek naponta bejárnak és tanulniuk kell. A tanulócsoport forma biztosítja a függetlenséget és rugalmasságot minden résztvevőnek, tanároknak, szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Vegyes korosztályban tanulunk, kihasználva annak számtalan előnyét, -mint például a valóban differenciált, egyéni fejlődést figyelembe vevő, személyre szabott oktatás, vagy a gyerekek egymástól tanulásának lehetősége-, maximum 12 fős csoportokban.  A koncepciónk az, hogy a vizsgához nem feltétlenül szükséges anyagot kicseréljük. Nem kevesebbet tanulunk, hanem mást. Logikát, vállalkozást, programozást, növénytermesztést, vagy alapfokú közgazdaságtant.

Reformerek vagyunk
Példaértékűnek és követendőnek tartjuk a finn iskolarendszer vívmányait, de több hazai, oktatási intézmény módszereit, ötleteit is alkalmazzuk.

Szabadelvűek vagyunk
Hisszük, hogy a szabadság mindenkinek jár és a korlátot, a másik fél saját szabadságának határai jelentik. Határozott kereteket szabunk meg, de ezek a keretek mindig a lehető legtágabbak, amire a csoport, adott pillanatban és helyzetben képes.

Tudományosak vagyunk

Kizárólag a tudomány által bizonyított tényeket fogadjuk el. Tiszteletben tartjuk mindenkinek a vallásos meggyőződését, de hitbéli kérdéseket nem vitatunk meg. A széles látókör biztosításának érdekében tanulmányozunk történelmi jelentőségű vallásokat, de nem gyakorlunk egyet sem, így vallási ünnepeket nem tartunk a tanulócsoport keretein belül. Az ünnepeinket tudományos és emberi jogi események köré szervezzük. Olyan történelmi eseményekről emlékezünk meg, amelyek az egész emberiség számára nagy jelentőséggel bírtak és segítették egy igazságosabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb társadalom kialakulását.

Természetközeliek vagyunk

Minden lehetőséget megragadunk, hogy kapcsolatba kerüljünk a természettel. A mozgás nagy részét a szabadban oldjuk meg, saját kis kertészetet tartunk fenn, rendszeresen kirándulunk és a termèszetismeretet a természetben tanulmányozzuk.

Környezetbarátok vagyunk

Szelektíven szemetelünk és nem alkalmazunk egyszer használatos műanyag eszközöket. Folytatjuk a korábban elkezdett, jótékonysággal egybekötött, papírgyűjtő akcióinkat és rendszeresen részt veszünk a tágabb értelembe vett környezetünk megtisztítására szervezett eseményeken.

Humanitáriusok vagyunk

Rendszeresen szervezünk olyan projekteket, amelyek során a tanulócsoportba járó gyerekek segítenek szegényebb, vagy beteg társaikon.

A családon túl, iskolára is érvényesnek tartjuk a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt mely szerint:

“a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel,”

1991. év LXIV. törvény részlet